SiRes ZorgKwaliteitsvenster / website

Prem:

De PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een landelijk afgestemd meetinstrument om patiëntervaringen te meten.

Het is een vragenlijst die cliënten invullen waarin wordt gevraagd hoe zij hun zorg (hebben) ervaren.

Omdat het een landelijk vastgesteld instrument is vinden wij dat wij die uitvraag via onze dossier applicatie kunnen laten verlopen. Hierdoor hoeve u gegevens niet naar een extern bureau en kunnen wij op een juiste wijze omgaan met u vertrouwelijke gegevens.

De uitvraag voor de PREM zal zoveel mogelijk digitaal plaats vinden. Cliënten die via Carenzorg meelezen en toegang hebben tot hun dossier, kunnen de vragenlijst via Carenzorg invullen.

Cliënten die niet gekozen hebben om mee te lezen, krijgen een brief met link en inloggegevens om de vragenlijst in te vullen.

In 2023 hebben wij voor de eerste keer de uitvraag van de Prem naar onze cliënten gestuurd.

Bekijk hier de resultaten van het PREM onderzoek

Zorgkaart Nederland

De resultaten van de Prem wijkverpleging zijn ook terug te vinden als reviews op Zorgkaart Nederland.

Bij het afsluiten van de zorg laten medewerkers een folder van Zorgkaart Nederland achter en vragen u om hier u mening achter te laten over de zorg die u ontvangen heeft.

De positieve reacties delen wij graag. Met u feedback gaan wij aan de slag om onze zorg en dienstverlening blijvend te verbeteren.

Via onderstaande link komt u rechtstreeks op onze pagina van Zorgkaart Nederland. We nodigen u uit om een reactie achter te laten.

SiRes Zorg – Zevenaar (zorgkaartnederland.nl)

Medenzeggenschap

Bij SiRes Zorg staan wij voor integer en betrokken. Die betrokkenheid gaat over een goede relatie tussen cliënten, hun familie of mantelzorgers en onze collega´s.

Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de zorg die wij aan u verlenen. Omdat wij een kleine organisatie zijn, beschikken wij niet over een cliëntenraad. Wij zijn echter wel heel benieuwd naar uw ervaringen en ideeën over hoe wij onze zorgverlening kunnen verbeteren.

Dit proberen wij op diverse manieren te organiseren.

Zo kunt u ons altijd bellen of mailen. Zie hiervoor onze contact pagina.

Ook staat er bij ons kantoor een fysieke ideeënbusje waar u uw ideeën kenbaar kunt maken. Of u vult ons contact formulier in. U kunt hierbij aangeven of u wenst dat wij contact met u opnemen over u idee.

Technologie

Bij SiRes Zorg maken wij gebruik van moderne technologie om de cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn en hun zelfstandigheid te behouden of te vergroten.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Medido medicijndispenser.

Klik op het plaatje voor meer informatie over de Medido.

Daarnaast staan wij open voor het gebruik van andere slimme technologieën. Denk aan slimme sloten, claviso (sleutelkluisjes),  gebruik van sensoren of alarmsystemen met gps, beeldbellen.

Clientondersteuning

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) of het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de WLZ, dan heeft u wettelijk recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning.  Lees daar hier meer over. ( klikbare link naar apart document).

Inspectie

Om binnen de zorg de kwaliteit van de zorginstelling te waarborgen worden er door het IGJ ( inspectie gezondheid en jeugd) regelmatig inspectie gehouden. Wij stellen de rapporten van deze inspecties publiek te beschikking.

Rapport van het inspectiebezoek 24-02-2022

Duurzaamheid

SiRes Zorg is een maatschappelijke organisatie. Vanzelfsprekend nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. Hieronder  geven we een inkijk op welke wijzen wij bijdragen aan duurzaamheid.

Digitaal tenzij

Binnen SiRes Zorg willen wij ons de komende jaren focussen op het credo Digitaal tenzij.

Dit betekend dat wij collega´s voorzien van een mobiele telefoon waarop zij hun thuiszorgroutes kunnen inzien, kunnen rapporteren en apps ten behoeve van het werk kunnen gebruiken.

De plastic mappen die tot nu toe bij cliënten worden gebruikt worden eind 2023 uit gefaseerd.

Onze papieren documentatie zoals personele dossiers gaan wij digitaliseren en onderbrengen in een app die geschikt is voor gebruik op telefoon en tablet.

Dit scheelt papier en inkt wat een positief effect heeft op het milieu. Daarbij draagt het bij aan betere en plezierige zorg voor klant en medewerker.

Duurzaamheid in middelen

SiRes zorg huurt een kantoor unit in een kantoorpand. Daarmee hebben wij geen eigen panden in beheer wat bijdraagt aan duurzaamheid.

Op onze locatie wordt er door SiRes Zorg alleen gebruik gemaakt van glaswerk, servies en normaal bestek. Ons afval wordt gescheiden. Papier wordt apart ingezameld en opgehaald.

Op kantoor wordt er zoveel mogelijk digitaal gewerkt en maken medewerkers gebruik van digitale notebooks en agenda´s. Ook zijn er herbruikbare whiteboards aanwezig.

SiRes Zorg kiest er bewust voor om geen gebruik te maken van bedrijfsauto´s. Hierdoor hoeven medewerkers minder te reizen omdat zij niet eerst een bedrijfsauto hoeven op te halen bij kantoor. Medewerkers kunnen  rechtstreeks vanuit huis starten aan hun route. Hierdoor houden wij onze invloed op het milieu beperkt.

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam ondernemen betekend ook het duurzaam inzetten van medewerkers. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

  • SiRes Zorg investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers. Dit doen wij door actief (intern) op te leiden. Dir is belangrijk voor de loopbaan van de medewerker, hun motivatie en geluk. Wij bieden bij het groeien van ons bedrijf ook de mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie.

Voor het opleiden werken wij o.a samen met Rijn IJsel, Astrumcollege,  Graafschapcollege en het Zorgcollege.

  • Jaarlijks zijn er ontwikkelgesprekken waar stil wordt gestaan bij opleidingsbehoefte, werk-privé balans en preventie.
  • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een basisrooster waarin rekening gehouden wordt met wensen van de medewerker en het actuele rooster is 4 tot 6 weken vooruit inzichtelijk. Aanpassingen worden alleen in overleg met de medewerkers doorgevoerd.

Certificaten en keurmerken

Om onze kwaliteit te kunnen garanderen werken wij samen met verschillende partners en voldoen wij aan diverse eisen.

Hieronder kunt u terugvinden wie onder partners zijn en aan welke eisen wij voldoen.

Partners

SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg
SiRes Zorg