SiRes ZorgKlachtenregeling

Klacht bij SiRes Zorg

Bij SiRes Zorg hechten wij veel waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Hierbij streven wij er naar dat u zorg van een hoge kwaliteit ontvangt.
Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij heel vervelend voor u. Wij staan voor het leveren van integere en betrokken zorg en zorgrelatie. Wij willen u bij een klacht dan ook graag te woord staan, om te kijken waar wij uw klacht op een juiste wijze kunnen afhandelen en om herhaling te voorkomen.

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverd zorg. Heeft uw klacht betrekking op een medewerker, willen wij u vragen dit eerst met de medewerker zelf te bespreken.
Voelt u zich niet gehoord na het gesprek met de medewerker of bent u niet tevreden? Dan kunt u altijd terecht bij diens leidinggevende. De leidinggevende zal proberen te bemiddelen.

U kunt ook altijd terecht bij onze interne klachtenfunctionaris. Deze is niet betrokken bij de dagelijks werkzaamheden en kan u daarom objectief en onafhankelijk te woord staan.

Onze interne klachtenfunctionaris is per post en per mail bereikbaar.
U kunt een mail sturen naar rvc@sireszorg.nl

Stuurt u liever een brief? Dan kan dat naar onderstaand adres. Na ontvangst zal de klachtenfunctionaris binnen twee werkdagen contact met u opnemen.

SiRes Zorg
t.a.v Klachtenfunctionaris
Lentemorgen 5
6903 CT Zevenaar

Komt u er met bovenstaande partijen niet uit, dan kunt u ervoor kiezen uw klacht buiten SiRes zorg neer te leggen.
SiRes zorg is voor een onafhankelijke externe klachten afhandeling aangesloten bij Quasir.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens;

Quasir Expertisecentrum klachten: calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn
T: 0852-4874012 (kantoor)
E: bemiddeling@quasir.nl
W: www.quasir.nl (http://www.quasir.nl)

Tevens is er de mogelijkheid om via Quasir gebruik te maken van een onafhankelijk vertrouwens persoon. Als zorgaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van de werkzaamheden, behoud van kwaliteit, ondernemersverzekering en meer. Als aanbieder zijn wij verplicht verantwoorde hulp en goede zorg aan te bieden. Hieronder valt ook het aanbieden van de juiste klachtenregelingen(en). Om cliënten het gevoel van veiligheid en het vertrouwen te geven dat een eventuele klacht professioneel wordt afgehandeld, is het noodzakelijk om een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een onafhankelijk klachtenregeling en hier ook openheid over te geven.
Deze openheid doen wij door het schrijven van een geanonimiseerd klachten jaaroverzicht.

Geschillen

SiRes Zorg is via Quasir aangesloten bij de Geschilleninstantie Zorggeschil. Voor meer informatie, zie https://www.quasir.nl/geschilleninstantie/ en https://zorggeschil.nl. Bent u het niet eens met de klachtbehandeling of uitspraak over uw geschil met  SiRes Zorg? Dan kunt u bij Stichting Zorggeschil uw klacht indienen.

Klachtenregeling downloaden

Klik hier om te downloaden.