SiRes ZorgDementie

Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun nabije omgeving. Een persoon met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn omgeving. Ook voor de mantelzorger is het proces ingrijpend. Hij/zij krijgt te maken met een continu proces van verlies en veranderende zorgtaken.
Wanneer de dementie van je naaste vordert, zal de zorg zwaarder worden. U kunt dan SiRes Zorg inschakelen voor huishoudelijke taken, lichamelijke verzorging of verpleging en begeleiding.

Wat biedt SiRes Zorg

  • Onze zorgprofessionals hebben kennis van dementie
  • Wij weten met welke problemen u te maken heeft als u dementie heeft
  • Wij houden bij de zorgmomenten rekening met de zaken die u moeilijk vindt en, hoe u zich op dat moment voelt
  • Wij signaleren problemen die ontstaan als gevolg van dementie en passen de zorg hierop aan
  • Wij helpen u om structuur aan te brengen in het dagelijks leven waardoor problemen verminderen
  • Wij ondersteunen u bij de dagelijkse verzorging als u dit niet meer zelf kunt en als uw mantelzorger u hier niet meer voldoende bij kan ondersteunen

Zorg aanvragen