SiRes ZorgEigen Bijdrage

Inleiding:

De zorg die u van SiRes Zorg ontvangt wordt op verschillende manieren bekostigd.

Graag leggen wij aan u uit hoe dit werkt. Afhankelijk van wie uw zorg vergoed kan er een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Hieronder kunt u lezen wat voor u van toepassing is.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Maakt u gebruik van wijkverpleging van SiRes Zorg vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) dan betaalt u hier géén eigen bijdrage voor. De kosten voor de zorg die u ontvangt vanuit de ZVW wordt door uw zorgverzekering volledig of gedeeltelijk vergoed.

Omdat wij nu nog niet-gecontracteerde zorg bieden vanuit de ZVW zal de wijkverpleegkundige een machtiging bij uw zorgverzekering aanvragen voor de zorg die u nodig heeft. Zodra de machtiging is verleend kan SiRes Zorg de zorg daadwerkelijk in rekening brengen. De factuur die u van SiRes Zorg ontvangt dient u in bij uw zorgverzekering. Het bedrag dat u van uw zorgverzekering vergoed krijgt is het bedrag dat u aan SiRes Zorg betaald voor de geleverde zorg.

Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn op meerdere manieren te bereiken. Zie ook onze contactpagina

Telefonisch: 0316-234222

Email: info@sireszorg.nl

Indicatie vanuit de WLZ

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg? Dan betaalt u hier een eigen bijdrage voor. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op  www.hetcak.nl

SiRes Zorg kan u zorg bieden binnen de WLZ op basis van een PGB.

Mocht u hier vragen over hebben dan staan wij u graag te woord en kunnen wij u ondersteunen in deze aanvraag. Ook kunt u altijd de hulp inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Zie hiervoor onze website.

Indicatie vanuit de gemeente

Heeft u een indicatie of verwijzing vanuit de gemeente? Dan geldt een eigen bijdrage van 19 euro per maand. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

Omdat SiRes zorg niet gecontracteerd is bij de gemeente kunnen wij u alleen zorg op gemeentelijke indicatie leveren als u hiervoor een PGB (persoonsgebonden budget) aanvraagt.

Hierbij willen wij u altijd ondersteunen of u kunt voor hulp terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zie hiervoor het kopje clientondersteuning op onze website.