SiRes ZorgCliëntondersteuning

Inleiding:

Heeft u een indicatie vanuit het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg) voor de WLZ of vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente, dan heeft u wettelijk recht op een onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntenondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning zodat u, uw zorg naar wens kunt organiseren. De cliëntenondersteuning is vooral gericht op het versterken van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisatie waar u zorg van ontvangt. De cliëntondersteuner is er voor u. Hij/Zij staat naast u en denkt met u mee in oplossingen. Indien gewenst en mogelijk wordt ook uw sociaal netwerk betrokken bij de ondersteuning.

Wie is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet Langdurige Zorg (WLZ ) en van de WMO (wet Maatschappelijke ondersteuning). Dit geldt voor zowel volwassenen en voor kinderen en jongeren.

WMO

De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen zoals:

  • WMO-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving)
  • Jeugd en gezin
  • Wonen
  • Onderwijs
  • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de ZVW (zorgverzekeringswet)

Wie biedt cliëntondersteuning in uw Gemeente

Per gemeente kunnen aanbieders van cliëntondersteuning verschillen. De gemeente die vallen onder het werkgebied van SiRes Zorg maken over het algemeen gebruik van Stichting MEE of Zorgbelang.

WLZ zorg en CIZ (Centraal indicatiestelling Zorg):

U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag voor hulp vanuit de WLZ via het CIZ.

De gemeente is dan alsnog verantwoordelijk voor het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Via het WMO-loket bij uw gemeente kunt u deze ondersteuning aanvragen. Het inschakelen van een cliëntondersteuner is voor u als klant volledig kosteloos.

Daarnaast kunt u bij het zorgkantoor in u regio ook aanspraak maken op een onafhankelijke cliëntondersteuner. De taken van de cliëntondersteuner zijn:

  • Geven van informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
  • Ondersteunen bij de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie
  • Ondersteunen bij de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is.
  • Ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. In dit plan staat omschreven welke zorg er door de zorgverlener wordt geboden. Dit plan wordt in de thuiszorg opgesteld door de wijkverpleegkundige. De cliëntondersteuner kan u bijstaan tijdens de bespreking van dit plan en uw belangen behartigen bij het maken van afspraken.
  • Bemiddelen tussen u en uw zorgaanbieder. Bijvoorbeeld als u veranderingen in uw zorg wilt of u komt er met de zorgaanbieder niet uit.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op kosteloze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Waar kunt u terecht?

Wilt u graag meer lezen over de onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de WLZ?

Dan verwijzen wij u graag naar het zorgkantoor van onze regio.

U kunt ook klikken op de onderstaande link.

https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

Ook kunt u voor cliëntondersteuning terecht bij: