SiRes ZorgBegeleiding

SiRes Zorg biedt individuele begeleiding voor cliënten die hulp nodig hebben welke gericht is op het verbeteren, stabiliseren of behouden van de fysieke of geestelijke gezondheid. Het doel van de individuele begeleiding is het verbeteren of het behouden van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. Het uiteindelijke resultaat is het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt zelf en ervoor zorgen dat cliënt zorg kan dragen voor kinderen of huisgenoten die tot zijn of haar gezin behoren.

Wat biedt SiRes Zorg

  • Cliënt begeleiden bij zijn of haar zelfredzaamheid
  • Ondersteuning bieden op het gebied van:
  • Het structureren van de huishouding
  • Een sociaal netwerk opbouwen
  • (Thuis)administratie bijhouden
  • Arbeidsparticipatie/ dagbesteding
  • Zelfzorg en persoonlijk functioneren
  • Ondersteuning bieden gericht op het verbeteren behouden van de fysieke en geestelijke gezondheid
  • Helpen bij het structureren van de post en het afhandelen van soortgelijke zaken
  • Ondersteunen bij het verzorgen van de kinderen van het gezin bij uitval van de primaire verzorger(s)

Zorg aanvragen