SiRes ZorgWat is thuiszorg

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven.

Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp.

Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren.
Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid.
Huishoudelijk hulp ondersteuning bij schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen.

Hoe krijg ik Thuiszorg

Het begint met uw aanvraag
Misschien vindt u zelf dat u thuiszorg nodig heeft of heeft een familielid of uw huisarts u op de mogelijkheid gewezen. Voor informatie of voor het aanvragen van thuiszorg, in alle gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met de thuiszorg SiRes Zorg via telefoonnummer: 0316-234222

Het indicatieadvies

Na uw aanmelding bij onze thuiszorg wordt – samen met u – vastgesteld welke zorg u nodig heeft, hoe vaak en wanneer. De wijkverpleegkundige stelt voor u een zorgplan op. Indien nodig wordt er een machtiging bij u zorgverzekering aangevraagd. De medewerkers van SiRes Zorg komen op de afgesproken tijden bij u thuis en ondersteunen u volgens het zorgplan.

Heeft een WLZ of komt u hiervoor in aanmerking? De beoordeling hiervan is aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De wijkverpleegkundige kan u helpen bij de aanvraag van het indicatie gesprek bij het CIZ. Er komt een medewerker van het CIZ bij u thuis om het indicatie gesprek te voeren. SiRes Zorg levert WLZ zorg op basis van PGB en op korte termijn ook via Zorg In Natura (ZIN)

Afspraken maken en de zorg kan starten

Direct na ontvangst van het indicatieadvies neemt een medewerker van SiRes Zorg contact met u op. Met de zorgmedewerker maakt u heldere afspraken over de uitvoering van de zorg. De afspraken worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd in het Zorgleefplan. U krijgt een eigen cliëntdossier en tevens wordt aangegeven wie uw contactpersoon is. Dit is degene bij wie u terecht kunt met vragen, aanvullende wensen, eventuele klachten. Nu kan de thuiszorg beginnen. Op gezette tijden komen onze medewerkers bij u langs om de afgesproken zorg te bieden. Wij werken in kleine teams, kennen uw situatie en kunnen makkelijk voor elkaar invallen en de zorg afstemmen op uw wensen en omstandigheden.

Wij gaan discreet om met de aan u verleende zorg en respecteren uw privacy.

Zorg aanvragen